FumigasyonFumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak, bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacıyla gerçekleştirmektedir. Fumigasyon işleminin yapısındaki esas olanlar;

1. Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,
2. Ürünlerde uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,
3. Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırları içinde bulunması,
4. Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlanması,
5. Diğer yöntemlere oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
6. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler bu işlemin olumlu yönlerini teşkil etmektedir.

Fumigasyon işlemi sonucunda gerek ihracat ve gerekse ithalat bakımından pek çok kolaylıklar sağlanmakta ve dolayısıyla yurda tehlikeli zararlı etmenlerin her biyolojik dönemdeki canlı halinin girmesi önlemekte ve alıcı isteklerine uygun temizlikte ürünlerin hazırlanması sağlanmaktadır.

Kullanılan fumigantların:

1.Taşıdıkları kaplara ve uygulandıkları ortama aşındırıcı etki yapmaları,
2.Uygulandıkları ürünlerle sabit bileşimli ve istenilmeyen kalıntılar yapmaları
3.Canlı bitkilerde bozulmalara ve üretim materyallerinde çimlenme kaybına neden olmaları,
4.Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı olmaları,
5.İnsan üzerinde de yüksek toksik etkide bulunabilmeleri gibi olumsuz özelliklerinden ötürü bu işlemin uzman kişilerce çok dikkatli ve tekniğine uygun şekilde yapılması gerektirmektedir.

fumigasyon
Hakkımızda

Çevre sağlığının korunması, sağlık ve modern yaşam alanları sağlamak ve direkt/ indirekt olarak ortaya çıkacak sağlık ve ekonomik sorunları önlemek amacıyla, 1992 yılında SİSTEM İLAÇLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile faaliyetlerine Bursa'da başlamıştır. 

Sosyal Medya & Kampanyalar
Diğer Firmalarımız

Website was created with Mobirise