Hamamböcekleri

Hamamböcekleri

Hamamböceği mücadelesi gıda hijyeninin önemli bir bölümünü oluşturur. Çünkü bıraktıkları, kıl, tüy, böcek parçaları, ölü böcekler ve biyolojik atıklar çok sayıda mikroorganizma içermektedir.

İnsanların yaşadığı her yerde yaşayabilmeleri, hızlı çoğalmaları, özellikle gıda maddelerinin bulunduğu kuytu ve nemli yerleri tercih etmeleri, potansiyel hastalık taşıyıcısı olmaları sürekli ve etkin bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.

Mide – bağırsak enfeksiyonları, gıda zehirlenmeleri, kangren, salmonella, mantar hastalıkları, dizanteri, çocuk felci, ishal, idrar yolu hastalıkları, akciğer enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları gibi hastalıklar hamamböcekleri tarafından insanlara bulaştırılan hastalıkların bazılarıdır.

Sayıları itibariyle ekosistemin önemli bir parçası olan hamamböcekleri, hemcinsleri de dahil olmak üzere bir çok şeyi yiyebilirler. Bu sayede çöp ve diğer hayvanların artıklarının yeniden tabiata dönmelerini hızlandırırlar. Bu arada kendileri de bir çok hayvana, hatta bazen insanlara yiyecek olurlar.

Tür: Dictyoptera (Ağ kanatlı)     Familya: Biattidae

Karakteristik Özellikler: Genellikle iki çift kanada sahiptir; ön kanatlarda iyi gelişmiş damarlar bulunur ve sertleşme eğilimindedir, sırt orta çizgisine doğru katlanırlar; arka kanatlar ön kanatların altında katlanırlar; uzun kamçı benzeri, çok bölmeli anten; hem etçil hem de otçul; ağız bölümleri ısırmaya adapte olmuştur.

Yaygın hamamböcekleri: